Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

betheraite
3020 b4bc 425
Reposted fromdziubisoup dziubisoup viakonwalia konwalia
betheraite
9407 f72e 425
Reposted fromalleyways alleyways viakonwalia konwalia
betheraite
betheraite
7380 ed7a 425
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
betheraite
5442 aeb7 425
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakonwalia konwalia
betheraite
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viakonwalia konwalia
betheraite
Ten moment, kiedy zamiast "mój facet uważa, że" mówisz "znałam takiego gościa, któremu wydawało się".
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viakonwalia konwalia
betheraite
betheraite
betheraite
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia
betheraite
8268 fcd1 425
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakonwalia konwalia
betheraite
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viakonwalia konwalia
betheraite
1897 402a 425
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia
betheraite
Jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, przypomnij sobie, że to ty uciekłeś, a ja tylko pozwoliłam ci odejść.
Reposted fromkonwalia konwalia
betheraite
5947 5a22 425
betheraite
6509 cbec 425
Reposted fromrol rol viakonwalia konwalia
betheraite
7303 8949 425
Reposted fromfelicka felicka viakonwalia konwalia
betheraite
3050 2d37 425
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
betheraite
7563 69a8 425
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl